Old Vienna Sketches

Gouache on Yupo                                                                   

                                                                                    Watercolour