Old Vienna
1-Gouache on Yupo,    2-Watercolour on Arches,   3-miniature (2" x 4")